Tietosuoja

 

 

 Palvelun käyttäjien tietojen käsittely tapahtuu lain nro. 196/2003. 

I. Tietotyyppi Tämä lausunto koskee henkilötietojen käsittelyä, jossa henkilötiedot tarkoittavat "yleisiä" ja / tai tunnistetietoja (kuten henkilötiedot, veronumero, asuin- tai asuinpaikka, puhelinnumero, valokuva) sekä "arkaluonteisia" tietoja. "Arkaluontoiset" tiedot ovat Dgs-lain 4 artiklan a, D kohdan mukaisesti. 196/2003 "" henkilötiedot, jotka saattavat antaa tietoja rodusta ja etnisestä alkuperästä, uskonnollisista, filosofisista tai muista maailmankäsityksistä, poliittisista mielipiteistä, puoluejäsenyydestä, ammattiyhdistyksistä, yhdistyksistä tai järjestöistä, joilla on uskonnollinen, filosofinen, poliittinen tai ammattiyhdistyssuunta tai valtio terveydelle tai henkilön seksuaalinen elämä. " Erityisesti palkkioon vaadittavat henkilökohtaiset tiedot Vaaditut palvelut sisältävät vain käyttäjän mobiililaitteen puhelinnumeron palvelut. 

II. Velvollisuus toimittaa tietoja Jäsenen on siirrettävä henkilötietoja ja suostumusta niiden käsittelyyn, koska 2com2 Ltd tarvitsee näitä tietoja voidakseen tarjota jäsenelle pääsyn premium-palveluihin. Jos suostumusta henkilötietojen käsittelyyn ei anneta kaikkiin alla lueteltuihin tarkoituksiin, jäsenen säännöllinen osallistuminen premium-palveluihin on mahdotonta. 

III. Käsittelyn tarkoitus Kaikkien toimittamien henkilötietojen käsittely Ensiluokkaista palvelurekisteröintiä käytetään palvelujen tarjoamiseen jäsenelle; tarjottujen palvelujen laadunvalvonta; kaikkien kirjanpito- ja verovelvoitteiden täyttäminen; laitonta toimintaa harjoittavien henkilöiden pääsy vain vastuuviranomaisten nimenomaisesta pyynnöstä. 

IV Käsittelymenetelmät Yleisen ja arkaluontoisen henkilön käsittely Tiedot on merkitty tarkasti sähköisillä apuvälineillä ja joka tapauksessa tallennuksella tietoturva ja luottamuksellisuus. Meillä on niitä kaikkia tietokannoissamme Toimenpiteet jäsenten tietojen tallentamiseksi suojelualueelle toteutetaan. Kaikki kerätyt tiedot tallennetaan tietokantoihin. 

V. tietojen haltija Jokainen valtuutettu työntekijä käsittelee tietoja laskutusta varten hankittu digitaalinen sisältö. 

VI.Vastaa tietojenkäsittelystä
Bamvas Ltd, kotipaikka SM-Office-E1-1619 C, Ajman Yhdistyneet Arabiemiirikunnat 

VII Rekisteröidyn oikeudet D. Lgs. 196/2003 jäsenellä on oikeus tutustua henkilökohtaisiin tietoihinsa, pyytää niiden korjaamista, päivittämistä ja poistamista, jos ne ovat puutteellisia, virheellisiä tai kerätty laittomasti; on oikeus vastustaa kokonaan tai osittain häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä laillisin perustein. Näiden oikeuksien käyttämiseksi jäsen voi Lähetä asiaankuuluva pyyntö palveluntarjoajan kotipaikalle tai sähköpostitse osoitteeseen info@bamvasltd.com. 

Tätä varten sinun tulee lähettää kirjallinen pyyntö osoitteeseen info@bamvasltd.com